AVG

Algemene voorwaarden/privacy verklaring

Fijn dat je mijn algemene voorwaarden door wilt lezen. Dit is van belang voor zowel jou als mij. Zo weten we beiden waar we aan toe zijn, ook volgens de nieuwe AVG-wet. Neem gerust de tijd om dit door te lezen, voordat je een shoot bij mij komt doen!


ALGEMENE VOORWAARDEN

DEEL 1

 • De opdrachtgever gaat akkoord met de algemene voorwaarden, werkwijze en stijl van Theodora fotografie.
 • De opdrachtgever wordt vooraf geïnformeerd over de inhoud van de opdracht, kosten en het aantal digitale bestanden die Theodora fotografie levert.
 • Online mogen alleen foto's met logo geplaatst worden door opdrachtgever en Theodora fotografie. Geen grote bestanden of zonder logo. De foto's met logo worden hiertoe middels een aparte mail in kleiner bestand opgestuurd .
 • Het is niet toegestaan een logo te verwijderen of de foto nog zelf te bewerken/bij te snijden.
 • Theodora fotografie is niet aansprakelijk voor slechte afdrukken en/of afwijkende kleuren.
 • Vraag advies m.b.t afdrukken van de bestanden.

DEEL 2

 • Alle foto's van Theodora fotografie zijn en blijven eigendom van Theodora fotografie en vallen daarmee onder het auteursrecht. Deze mogen niet zonder toestemming gebruikt worden door derden.
 • Bij misbruik zullen kosten in rekening gebracht worden.
 • Theodora fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld worden voor allergische reacties, schade en/of letsel.
 • Er worden te allen tijde maatregelen getroffen om dit zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Voor het uitblijven van resultaat kan Theodora fotografie niet aansprakelijk gesteld worden.

DEEL 3

 • Annuleren van een afspraak geschiedt maximaal 48 uur voor aanvang van de shoot, telefonisch of per mail.  Wanneer dat niet gebeurt, worden kosten in rekening gebracht.
 • Betalingen geschieden contant of voorafgaande aan de opdracht . De eventuele aanbetaling dient een week van tevoren te zijn overgemaakt op de bankrekening.
 • Op locatie is Theodora fotografie niet aansprakelijk voor eventuele schade, de opdrachtgever zelf neemt verantwoording voor dit risico.

  PRIVACY VERKLARING

Theodora fotografie, gevestigd aan de Vogelenzang 19A, 3911AR te Rhenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Theodora fotografie verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en u zelf aan ons verstrekt.

Th. P. G Aksay - van den Ham is de functionaris gegevensbescherming van Theodora fotografie en zij is te bereiken via theodorarhenen@gmail.com.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- E-mail adres.

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We raden ouders aan om betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd  bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via theodorarhenen@gmail.com. Ik zal deze informatie dan zo snel mogelijk verwijderen.

Theodora fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling;
- U te kunnen bellen of mailen indien nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

VERZENDING ACTIES

 • Theodora fotografie verzendt geen nieuwsbrieven.
 • U kunt te allen tijde zelf op de Facebook pagina kijken naar aanbiedingen of nieuws.
 • Theodora fotografie gebruikt een professioneel  beveiliging systeem op de computer om hacken of virus te voorkomen, genaamd ESET Cyber security.

BEWAREN VAN GEGEVENS

 • Theodora fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • De door Theodora fotografie gemaakte foto's met de daarbij behorende persoonsgegevens worden maximaal 7 jaar bewaard. Dit om reden van na- of bijbestellingen binnen bovengenoemde termijn.

PLAATSING VAN FOTO'S

 • Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Theodora fotografie maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
 • Gemaakte foto's blijven in auteursrecht van Theodora fotografie.
 • Plaatsing op sociale media of website gebeurt te allen tijden in overleg met de client.
 • Omgekeerd mogen de foto's door client geplaatst worden maar te allen tijden met logo van de fotografe. Zie hiervoor de algemene voorwaarden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Theodora fotografie en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computer bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens sturen naar theodorarhenen@gmail.com .
 • Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen.  Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Theodora fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dit kan hier.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

 • Theodora fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan z.s.m contact met mij op, via theodorarhenen@gmail.com.

Theodora fotografie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- ESET Cyber security; een virusscanner en firewall.


Opgemaakt op 25-5-2018 te Rhenen.

Theodora fotografie

06-53579656